Syndyk sprzeda udział w nieruchomości


Syndyk Sandry Karpińskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalność gospodarczą ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, udziału w wysokości 1/5 w prawie własności do :

- nieruchomości gruntowej o pow. 0,14969 ha położonej w miejscowości Hruszów ( działka oznaczona nr ewid. 72), zabudowanej zabudową zagrodową o łącznej pow. zabudowy 206 m2, dla której Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr ZA1Z/00022813/6 za cenę nie niższą niż wartość oszacowaniatj. 24 000 zł netto.

- niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,4179 ha położonej w miejscowości Hruszów, Gm. Rejowiec, województwo lubelskie ( działka oznaczona nr ewid. 9), za ceną nie niższą niż kwota oszacowania tj. 1 400 zł netto.

Pozostali współwłaściciel w/w nieruchomości wyrażają chęć na sprzedaż swoich udziałów.

Oferty proszę składać w zapieczętowanej , nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją "Oferta za zakup nieruchomości Hruszów" pod adresem :Biuro Syndyka, ul. Nałęczowska 76,

20-831 Lublin, w terminie 15 października 2021 r. do godz. 13.30 ( liczy się data wpływu do biura syndyka) .

Szczegóły oferty pod numerem telefonu 798 791 056.

Cena: 25400 zł

Autor: syndyklublin

Telefon:

E-mail:

Dodano: 20.09.2021, godz. 06:46

Ważne do: 27.09.2021

Wyświetleń: 268

ID: #2930923

Edytuj