Specjalista ds. inwestycji i remontówOstrołęckie TBS spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Berka Joselewicza 1,
07-410 Ostrołęka,
poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:
Specjalista ds. inwestycji i remontów

Zadania:
- przetargi remontowo-budowlane
- przedmiary i obmiary robót budowlanych,
- sporządzanie kosztorysów,
- kontakt z wykonawcami i mieszkańcami,
- odbiory techniczne inwestycji i remontów,
- prowadzenie dokumentacji projektowo-technicznej administrowanych budynków,

Wymagania jakie powinien spełniać kandydat
- wykształcenie wyższe lub średnie (budowlane),
- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe,
- posiadanie prawa jazdy kategorii B

Wymagania dodatkowe:
- znajomość prawa budowlanego i prowadzenia procesów inwestycyjnych
- obsługa komputera w zakresie oprogramowania Microsoft, Office, Word, Excel, znajomość programów kosztorysowania,
- interpretowanie przepisów i ich wykorzystanie w praktyce,

Mile widziane:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,

Oferujemy:
- zatrudnienie na umowę o pracę,
- pomoc socjalna z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego,

Na etapie rekrutacyjnym osoby zainteresowane zatrudnieniem, są proszone są do złożenia CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz posiadane uprawnienia budowlane. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie spółki pok. nr 16, I piętro przy ul. Berka Joselewicza 1, drogą pocztową na adres spółki lub na adres poczta@otbs.com.pl do 29 sierpnia 2019 r.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
Informuję, że
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ostrołęckie TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Ostrołęce ul. B. Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Osobowych w Ostrołęckim TBS spółka z o.o.-29 767 60 51, lub email poczta@otbs.com.pl.
3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy-ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 2018r., poz.108 ) w celu rekrutacji do pracy na stanowisko specjalista ds. inwestycji i remontów w Ostrołęckim TBS spółka z o.o.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres rekrutacji.
5. Posiada Pan/i prawo do : żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
6. Przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym jest dobrowolne
Autor: Norbert Kolanowski

Telefon:

E-mail:

Dodano: 22.08.2019, godz. 14:32

Ważne do: 29.08.2019

Wyświetleń: 3703

ID: #2367579

Edytuj