SPECJALISTA DS. HANDLU

Zdjęcie


Firma MELVIT S.A. zatrudni Specjalistę ds. handlu

Miejsce pracy: Kruki k. Ostrołęki


Wymagania:
- Biegła znajomość pakietu MS Office
- Dyspozycyjność
- Umiejętność pracy w zespole
- Systematyczność i wysoki stopień zorganizowania i zaangażowania w pracę, ukierunkowanie na cel
- Znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu komunikatywnym
- Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w branży FMCG.
- Wykształcenie wyższe

Oferujemy:
- Odpowiedzialną i ciekawą pracę w dynamicznej firmie
- Możliwość rozwoju
- Motywacyjne wynagrodzenie
- Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- Pakiet medycznyCV ze zdjęciem proszę przesyłać na adres e-mail: praca@melvit.com.pl , w temacie wiadomości z dopiskiem: Specjalista ds. handluW CV proszę o umieszczenie poniższej Klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest MELVIT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 194 lok. 91, 02 - 390 Warszawa, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w przyszłych rekrutacjach na powyższe stanowisko lub inne stanowiska. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.


...............................................
(data i podpis kandydata do pracy)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MELVIT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 194 lok. 91, 02 - 390 Warszawa, e-mail : praca@melvit.com.pl;
2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iod@melvit.com.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy praca @melvit.com.pl , iod@melvit.com.pl
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.


Autor: MELVIT S.A.

Telefon:

E-mail:

Dodano: 14.08.2019, godz. 16:01

Ważne do: 21.08.2019

Wyświetleń: 470

ID: #2367808

Edytuj