Pełnomocnik ds. Optymalizacji Produkcji

Zdjęcia


Jesteśmy polską firmą z 46 letnią tradycją. Zatrudniamy ponad 420 pracowników. W swojej ofercie posiadamy ponad 180 produktów z kategorii wyrobów mięsnych i bezmięsnych, które dostępne są na rynku polskim i zagranicznym pod 6 markami produktowymi: PEKPOL, PARYŻANKI, KURPIOWSKIE SPECJAŁY, READY PORK, READY CHICKEN, DZIARSKIE JARSKIE.
Wdrożone międzynarodowe standardy jakości IFS FOOD i BRC FOOD gwarantują wysoką jakość i bezpieczeństwo oferowanych przez nas produktów.


W związku z rozwojem firmy poszukujemy osoby na stanowisko: Pełnomocnik ds. Optymalizacji Produkcji.

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
1. Analiza przepływu procesu produkcyjnego w celu identyfikacji działań niedodających wartości oraz ich eliminacji.
2. Inicjowanie i wdrażanie projektów redukcji kosztów w celu zwiększenia rentowności produkcji.
3. Zarządzanie zespołami uczestniczącymi w poszczególnych projektach.
4. Wprowadzanie rozwiązań z zakresu Lean Manufacturing ( m.in. 5S, standaryzacji pracy, SMED, TPM, KANBAN)
5. Koordynacja projektów Lean. Prowadzenie dokumentacji projektów Lean.
6. Mapowanie i koordynowanie działań w obszarze odpowiedniego strumienia wartości.
7. Standaryzacja procesów.
8. Szkolenia pracowników z nowych standardów oraz z tematyki Lean.
9. Przeprowadzanie Lean audytów.

Wymagania:
1. Minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku w branży o dużym i zmiennym wachlarzu asortymentowym.
2. Wykształcenie wyższe preferowane techniczne lub podobne.
3. Wiedza z zakresu przetwórstwa mięsnego.
4. Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office ( w szczególności EXCEL)
5. Doświadczenie w prowadzeniu i wdrażaniu projektów optymalizacyjnych.
6. Umiejętność analitycznego myślenia i znajomość technik rozwiązywania problemów.
7. Praktyczna znajomość narzędzi Lean Manufacturing (5S, TPM, VSM, SMED, Kaizen i inne).
8. Samodzielność w działaniu.
9. Zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole.
10. Kreatywność, odpowiedzialność, rzetelność.

Oferujemy:
1. Zatrudnienie w rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
2. Stabilne warunki zatrudnienia.
3. Możliwość realizacji swych ambicji.
4. Ciągły rozwój zawodowy.
5. Prywatna opieka medyczna
6. Ubezpieczenie grupowe
7. Paczki świąteczne.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres kadry@pekpol.pl z dopiskiem "Pełnomocnik ds. Optymalizacji Produkcji" lub osobiście dostarczyć do siedziby firmy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym są Zakłady Mięsne "Pekpol Ostrołęka" S.A. z siedzibą w Ławach, ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 - 410 Ostrołęka, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko "Pełnomocnik ds. Optymalizacji Produkcji". Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w przyszłych rekrutacjach na powyższe stanowisko lub inne stanowiska. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

...............................................
(data i podpis kandydata do pracy)Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Mięsne "Pekpol Ostrołęka" S.A. z siedzibą w Ławach, ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 - 410 Ostrołęka, tel. 29 764 11 01, fax: 29 764 14 06, e-mail: biuro@pekpol.pl;
2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@pekpol.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy biuro@pekpol.pl, inspektor@pekpol.pl;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.


Autor: Zakłady Mięsne PEKPOL Ostrołęka S.A.

Telefon:

E-mail:

Dodano: 20.09.2021, godz. 11:51

Ważne do: 27.09.2021

Wyświetleń: 141

ID: #2931157

Edytuj