Nauczyciele Punktów Przedszkolnych - Wolkowe i Krysiaki

Zdjęcie


Związek Stowarzyszeń "Kurpsie Razem" poszukuje osób na wolne stanowiska pracy - nauczyciele punktów przedszkolnych.

Miejsca wykonywania pracy:
1. Punkt przedszkolny w Krysiakach, Krysiaki 29, 07-430 Myszyniec (przy Publicznej Szkole Podstawowej w Krysiakach).
2. Punkt przedszkolny w Wolkowych, Wolkowe 1, 07-430 Myszyniec (przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wolkowych).

Wymagania niezbędne:
- przygotowanie pedagogiczne i wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne/edukacja elementarna lub pokrewne.
- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
- brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Doświadczenie zawodowe: mile widziany co najmniej roczny staż pracy na podobnym stanowisku.

Wymagane cechy osobowe:
- cierpliwość,
- odporność na stres,
- kreatywność,
- pogodne usposobienie.

Wymagane umiejętności:
- znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowego oprogramowania Microsoft Office: Word i Excel,
- efektywna organizacja pracy własnej.

Ogólny zakres obowiązków:
- prowadzenie zajęć z dziećmi w wieku od 3 do 5 lat zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego,
- sporządzanie miesięcznych sprawozdań z działania punktu przedszkolnego i dostarczanie ich do biura Związku Stowarzyszeń "Kurpsie Razem",
- prowadzenie dziennika zajęć punktu przedszkolnego,
- sporządzanie półrocznych kart obserwacji dzieci,
- gromadzenie dokumentacji punktu przedszkolnego.

Wymagane dokumenty:
- CV,
- list motywacyjny.

Warunki zatrudnienia:
- zatrudnienie na umowę o pracę na 1/2 etatu na czas określony,
- czas pracy: od poniedziałku do piątku, 4 godziny dziennie.

Określenie miejsca składania dokumentów:
Osoby zainteresowane zatrudnieniem są proszone o przesłanie na adres mailowy wymaganych dokumentów:
kurpsierazem@wp.pl


Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
mail: magdalena.warych@interia.pl, tel.: 690-902-019


Autor: Kurpsie Razem

Telefon: +48 517 479 418

E-mail:

Dodano: 14.02.2020, godz. 09:26

Ważne do: 21.02.2020

Wyświetleń: 402

ID: #2505766

Edytuj