Młodszy Specjalista ds. Obsługi Klienta

Zdjęcie


PKO Leasing S.A. - niekwestionowany lider wśród firm leasingowych, należący do Grupy Kapitałowej PKO Bank Polski S.A. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Młodszy Specjalista ds. Obsługi Klienta
Miejsce pracy: Ostrołęka
Umowa o Pracę - zatrudnienie przez firmę zewnętrzną

Na stanowisku będziesz odpowiadał za następujące czynności:
• obsługa rozmów przychodzących na infolinię w zakresie:
* udzielenie wyjaśnień nt. zawartych umów
* przesłanie mailem szablonów wniosków
* duplikatów dokumentów
* pomoc przy logowaniu
• obsługa przychodzących wiadomości mailowych:
* odczytanie wiadomości oraz udzielenie odpowiedzi/przekierowanie do innej jednostki organizacyjnej

Od Kandydatów oczekujemy:
• Mile widziane doświadczenie w relacjach z Klientami - w szczególności w telefonicznej obsłudze klienta,
• Łatwość w nawiązywaniu kontaktów i prowadzeniu rozmów telefonicznych,
• Mile widziane doświadczenie w pracy w Call Center,
• Dobra znajomość pakietu MS Office,
• Zaangażowanie w wykonywane zadania,

Oferujemy:
• Współpracę w ramach umowy zlecenie
• Możliwość nauki oraz poszerzania doświadczenia zawodowego w jednej z najlepszych spółek leasingowych na rynku
• Miłą atmosferę pracy, możliwość nauki od specjalistów w swojej dziedzinie

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji - CV za pośrednictwem poniższego linku:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=b132d6ec31ad4293b0abfb937a322b1b

W nadsyłanych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji przez PKO Leasing SA i Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO") oraz przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych."

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

PKO Leasing Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-872), przy ul. Chłodnej 52 ("Spółka") informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO") oraz że: Spółka będzie przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie przepisów prawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a także w celach związanych z zatrudnieniem, jeśli zostanie nawiązany stosunek pracy tj. w celach niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem ewentualnej umowy o pracę i ewentualnej realizacją tej umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 pkt b RODO), a także w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa np. regulujących proces zatrudniania pracowników (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 pkt c RODO). Przekazanie przez Państwa danych osobowych określonych w przepisach prawa pracy jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem Państwa uczestnictwa w procesie rekrutacji. Spółka może także przetwarzać Państwa dane osobowe w celach związanych z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 pkt f RODO). Spółka będzie przetwarzać inne dane osobowe niż te, których Spółka może wymagać w celu rekrutacji na podstawie przepisów prawa jeśli udzielą Państwo Spółce zgody na ich przetwarzanie, w takim przypadku przetwarzanie takich Państwa danych będzie opierać się na Państwa zgodzie (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 pkt a RODO). W powyższym przypadku oraz w innych przypadkach, gdy Spółka prosi Państwa o zgodę na przetwarzanie danych i wyrażą Państwo dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w zgodzie. Podstawą prawną przetwarzania będzie wówczas zgoda. Mogą Państwo wycofać zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadkach gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody zostaną Państwo poinformowani o skutkach nieudzielenia lub wycofania zgody. W celach administrowania zasobami personalnymi Państwa dane mogą być przekazywane do podmiotów z grupy kapitałowej PKO Bank Polski S.A., do której należy Spółka. Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane do podmiotów świadczących usługi na rzecz Spółki np. do dostawców usług IT, audytorów, doradców, a także do podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. W przypadku zmian w zakresie danych osobowych Spółka zachęca do informowania jej o takich zmianach. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych. Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Spółka powołała inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod poniższym adresem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, PKO Leasing S.A. al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, Łódź (93-281), adres e-mail: iod@pkoleasing.pl.Autor: Nina Barańska

Telefon:

E-mail:

Dodano: 18.10.2018, godz. 11:30

Ważne do: 25.10.2018

Wyświetleń: 654

ID: #2128238

Edytuj