Mechanik


Zatrudnimy MECHANIKA z umiejętnością naprawy wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz podnośnikowych. Miejsce wykonywania pracy: Ostrołęka ul. Graniczna 4.

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za:
przegląd, konserwację i naprawę wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Wymagania:
uprawnienia UDT, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, wykształcenie: średnie/techniczne, mile widziana książeczka sanitarno-epidemiologiczna.

Oferujemy:
umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, atrakcyjne wynagrodzenie + premię.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z nazwą stanowiska w tytule wiadomości na adres: edward.kubat@spshandel.pl lub praca@spshandel.pl lub kontakt pod nr. tel. 600041658 w godzinach 08-16 od poniedziałku do piątku.

Prosimy o dodanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SPS Handel Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-390), przy ul. Grójeckiej 194 lok. 91, moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb obecnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 poz. 2135 z późn. zm.)
...............................................
(data i podpis kandydata do pracy)

Informacja
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPS Handel Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 194 lok. 91, 02 - 390 Warszawa, tel. 29 760 00 30, fax: 29 760 99 45, e-mail: sekretariat@spshandel.pl, praca@spshandel.pl;
2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt pod w/w adresem administratora oraz adresem e-mail: inspektor@spshandel.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy praca@spshandel.pl, inspektor@spshandel.pl;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.
Autor: SPS Handel Sp. z o.o.

Telefon:

E-mail:

Dodano: 25.11.2021, godz. 09:51

Ważne do: 02.12.2021

Wyświetleń: 125

ID: #2975117

Edytuj