Laboratorium/ Pomiary Środowiska Pracy

Zdjęcia


Firma "BeHaPpy" zajmująca się kompleksową obsługą firm w zakresie BHP, ppoż., Ochrony Środowiska. Pragnie Państwa poinformować, że rozszerzyliśmy swoją ofertę o Laboratorium Pomiarów Środowiska Pracy. Dzięki uzyskaniu pozytywnej opinii Polskiego Centrum Akredytacji staliśmy się jednym z ośrodków badawczych działających zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 (Nr AB 1744).
W ramach działalności wykonujemy:
• Identyfikację czynników szkodliwych
• Pomiary i badania czynników szkodliwych i uciążliwych
• Opracowanie sprawozdania z badań
• Prowadzenie harmonogramów pomiarów i badań
• Sporządzenie kart i rejestrów czynników szkodliwych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
Wykonamy kompleksowe pomiary i badania czynników szkodliwych na stanowiskach pracy na terenie całej Polski Takie jak:
• Pomiary zapylenia, w tym: stężenia pyłu całkowitego, respirabilnego, zawartości wolnej krystalicznej krzemionki w pyle
• Pomiary stężenia szkodliwych metali w powietrzu
• Pomiary stężenia chemicznych gazowych substancji szkodliwych w powietrzu
• Pomiary poziomu hałasu słyszalnego i infradźwiękowego
• Pomiar widma hałasu w pasmach oktawowych (dobór ochronników słuchu)
• Pomiary poziomu hałasu emitowanego do środowiska
• Pomiary wibracji o działaniu miejscowym i ogólnym na organizm człowieka
• Pomiary parametrów oświetlenia światłem elektrycznym
• Pomiary mikroklimatu gorącego, termicznie umiarkowanego i zimnego
• Pomiary wydatku energetycznego
• Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy z uwzględnieniem czynników biologicznych
• Kompleksowa ocena stanowisk pracy wyposażone w monitory ekranowe komputerów

Więcej informacji, szczegółowa oferta wraz z cennikiem pod numerem telefonu:
537 901 802
600 226 471
698 342 272

lub lab@behappy.net.pl

Zapraszamy do współpracy :)
Autor: Bogusław

Telefon:

E-mail:

Dodano: 14.04.2021, godz. 09:57

Ważne do: 21.04.2021

Wyświetleń: 19

ID: #2820051

Edytuj