Kierownik Działu Kontroli Jakości

Zdjęcia


GRILL-IMPEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
z siedzibą pod adresem 06-231 Młynarze, Sieluń 4A
zatrudni pracownika na stanowisko:

Kierownik Działu Kontroli Jakości

Zakres czynności:

- Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem prac podległego zespołu
- Nadzór nad jakością produktów wytwarzanych we wszystkich lokalizacjach Firmy
- Współpraca z kierownikami działów produkcyjnych
- Przygotowywanie analiz i wniosków jakościowych
- Weryfikacja metod kontroli i pomiarów występujących na wszystkich etapach produkcji
i kontroli jakości
- Nadzór nad sprzętem pomiarowo-kontrolnym
- Aktualizacja instrukcji obowiązujących w Dziale Kontroli Jakości
- Nadzór nad wyrobem niezgodnym - niezgodności wewnętrze, reklamacje od klientów, reklamacje do dostawców - analiza przyczyn
- Szkolenia pracowników w zakresie jakości produktów wytwarzanych przez Firmę
- Prace nad doskonaleniem jakość produktów wytwarzanych w Firmie - analiza wyników badań i wyciąganie wniosków
- Prace nad projektowaniem nowych produktów
- Kontakt z laboratoriami w celu wykonywania zlecanych badań
- Kontakt z jednostkami zajmującymi się certyfikacją produktów w celu uzyskania certyfikatów na produkty wytwarzane przez Firmę
- Kontrola stanu prawnego dotyczącego produktów wytwarzanych w Firmie
- Przygotowanie i reprezentowanie Firmy podczas audytów zewnętrznych m.in. klientowskich

Wymagania:
- Wykształcenie wyższe techniczne: zarządzanie jakością, technologia chemiczna, technologia drewna, inżynieria środowiska, ochrona środowiska lub pokrewne
- Kilkuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w firmie produkcyjnej
- Znajomość narzędzi jakościowych
- Znajomość normy ISO 9001:2015 lub innych norm jakościowych
- Praktyczna znajomość programów MS Office (Word, Excel)
- Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym mile widziana
- Umiejętność analitycznego i logicznego myślenia
- Dobra organizacja czasu pracy swojego i podległych pracowników
- Kreatywność i dokładność

Oferujemy:
- Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- Atrakcyjne wynagrodzenie
- Ubezpieczenie grupowe finansowane przez pracodawcę
- Interesująca praca w stale rozwijającej się organizacji

Aplikacje prosimy przesyłać pod adres e-mail: rekrutacja@grill-impex.com.pl z dopiskiem: Kierownik Działu Kontroli Jakości

Prosimy o zawarcie w aplikacji klauzuli o następującej treści:
"Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Grill-Impex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Sieluń 4A, 06-231 Młynarze, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Kierownik działu kontroli jakości. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO."

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - dalej RODO informuję, iż:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grill-Impex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Sieluń 4A, 06-231 Młynarze kontakt: rodo@@grill-impex.com.pl,
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach;
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: rodo@grill-impex.com.pl,


Autor: GRILL-IMPEX Sp z o.o. Sp. K

Telefon:

E-mail:

Dodano: 11.06.2021, godz. 15:41

Ważne do: 18.06.2021

Wyświetleń: 186

ID: #2864552

Edytuj